NEJSTARŠÍ KNIHA VE FARNOSTI 400 LET VÝROČÍ VZNIKU.

ŘÍMSKÝ MISÁL TISK: A.D.1622

U těchto misálů bylo zvykem doplnit texty otištěním obrazů pravděpodobně mědirytin ze života Pána Ježíše.

A právě tato jedinečná díla většinou nezveřejněná předkládám vaší pozornosti.

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ OBRAZ

NAROZENÍ PÁNĚ

POSLEDNÍ VEČEŘE

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

NANEBEVSTOUPENÍ

LETNICE

 

© FARNOST ŽLEBY 2021