OČEKÁVANÉ BOHOSLUŽBY A UDÁLOSTI:

 

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ:

(změna vyhrazena)

BRATČICE

Kostel sv. Václava

12.2.2023 11:00

LICOMĚŘICE

Kostel sv. Kateřiny

26.2.2023 11:00

OKŘEANEČ

Kostel sv. Bartoloměje

29.1.2023 11:00

POTĚHY

Kostel sv. Gotharda 9:00 h.

každou neděli

ŽLEBY

Kostel Narození Panny Marie  v 11:00 h.

5.2.2023

 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME:

BOHOSLUŽBY:

 

29.1.2023

9:00 Potěhy

11:00 Okřesaneč

5.2.2023

17:00 Potěhy

11:00 Žleby

12.2.2023

9:00 Potěhy

11:00 Bratčice

19.2.2023

 9:00 Potěhy

26.2.2023

9:00 Potěhy

11:00 Licoměřice