OČEKÁVANÉ BOHOSLUŽBY A UDÁLOSTI:

 

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ:

(změna vyhrazena)

POTĚHY

Kostel sv. Gotharda

25.6. 18:00

BRATČICE

Kostel sv. Václava

19.6. 11:00 h. POUTNÍ SLAVNOST Těla a Krve Páně

ŽLEBY

Kostel Narození Panny Marie  v 11:00

3.7.

LICOMĚŘICE

Kostel sv. Kateřiny – vždy v 11:00

12.6. bohoslužba slova (P. Minář)

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME: