POTĚHY

Oltář Panny Marie byl dovezen, ale je v takovém stavu, že – jak se vyjádřil řemeslník – nelze ho instalovat, protože ho nemá co držet pohromadě. Dřevěné části jsou zčásti shnilé zčásti napadené dřevokazným hmyzem. Velikonoce a květen budeme improvizovat, spolu s biskupstvím budeme hledat možnosti výzdoby kaple Panny Marie v Potěhách takové, která by byla důstojná a vydržela aspoň dalších sto let. Fotogalerii připravujeme.

ZBYSLAV:

V letošním roce 2022 nebudou opravy kostela Nejsvětější Trojice pokračovat, protože nám nebyly přiznány státní dotace v potřebné výši.

POTĚHY:

V úterý 29.3.2022 bude dovezen z depozitáře Biskupství HK zpět oltář Panny Marie a v následujících dnech bude sestaven na původním místě. Tato akce bude financována z darů určených pro kostel sv. Gotharda.

.

ŽLEBY:

Vandalové poškodili okno nad hlavním vchodem do kostela Narození Panny Marie. Kameny a plechovkami rozbili 11 tabulek. V této věci bylo podáno trestní oznámení Policii ČR. Vyšetřování probíhá. Pachatel nezjištěn. Oprava bude provedena podle pokynů úřadu pro ochranu památek částečně kryta pojištěním.

ZBYSLAV:

Byli jsme nuceni zrušit letošní etapu opravy věže kostela pro extrémní nárust cen stavebních materiálů. Začínáme znovu přípravu na příští rok 2022.

POTĚHY:

Byla dokončena částečná rekonstrukce elektrického rozvodu v kostele a provedena revize celého elektrického rozvodu kostela